trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 9
Môn dạy: VẬT LÝ
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.600.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3+5+6 ( 18H00-19H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0919.47.12.47 (đăng ký trên web để nhận lớp)
MS: HCM09
Chưa giao
 
new
Đăng ký dạy
Lớp dạy : LỚP 1
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: Đại Lộ Bình Dương - Hiệp An - Tp.Thủ Dầu Một - Bình Dương
Mức lương: 2.500.000 VNĐ
Thời gian dạy: 2+3+6 ( 18H00-19H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919.47.12.47 (đăng ký trên web để nhận lớp)
MS: HCM08
Chưa giao
 
new
Đăng ký dạy
Lớp dạy : LỚP 10
Môn dạy: HÓA HỌC
Địa chỉ: Hoàng HOa Thám - P 5 - Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.600.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3+5+6 ( 19H30-21H00 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0919.47.12.47 (đăng ký trên web để nhận lớp)
MS: HCM07
Chưa giao
 
new
Đăng ký dạy
Lớp dạy : LỚP 11
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: Phạm Hùng - P.5 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3.900.000 VNĐ
Thời gian dạy: 2+4+7 ( 19H00-20H30 )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0919.47.12.47 (đăng ký trên web để nhận lớp)
MS: HCM06
Chưa giao
 
new
Đăng ký dạy
Lớp dạy : LỚP 8
Môn dạy: VẬT LÝ
Địa chỉ: Tam Bình - Tam Phú - Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.500.000 VNĐ
Thời gian dạy: 2+3+6 ( 18H00-19H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0919.47.12.47 (đăng ký trên web để nhận lớp)
MS: HCM05
Chưa giao
 
new
Đăng ký dạy
Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG ANH
Địa chỉ: Tân Thuận - Tân Thuận Đông - Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.500.000 VNĐ
Thời gian dạy: 2+4+7 ( 19H00-20H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919.47.12.47 (đăng ký trên web để nhận lớp)
MS: HCM04
Chưa giao
 
new
Đăng ký dạy
Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: Đường số 7 KDC Ven Sông - Tân Phong - Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4.000.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3+5+6 ( 18H00-19H30 )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0919.47.12.47 (đăng ký trên web để nhận lớp)
MS: HCM03
Chưa giao
 
new
Đăng ký dạy
Lớp dạy : LỚP 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ - P8 - Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.600.000 VNĐ
Thời gian dạy: 2+4+6 ( 18H00-19H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0919.47.12.47 (đăng ký trên web để nhận lớp)
MS: HCM02
Chưa giao
 
new
Đăng ký dạy
Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: KV SUỐI TIÊN - THỦ ĐỨC - HCM
Mức lương: 2.600.000 VNĐ/ THÁNG
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (TỐI)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: HCM01
Chưa giao
 
new
Đăng ký dạy
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0919 47 12 47
hỗ trợ zalo